Het hart geeft, het hart ontvangt.

Het hart is vol van licht en liefde.
De allergrootste tegenkracht van liefde is angst.
Hoe onderscheid je deze twee van elkaar?
En wanneer weet je dat je op de goede weg bent?
Iedereen verlangt naar een licht en liefdevol leven. Maar het ziet er in het dagelijks leven niet altijd zo uit.....
Gids Manuel:
Voel met je hart of je de juiste koers vaart. Voel waar en wanneer je hart vol vertrouwen en kalmte klopt. Als het jou een gevoel van ruimte en vrede geeft, weet dan dat het goed is en geef je over aan het ritme en de loop van je leven.
Je kunt er niet omheen dat je in tijden van inkeer en transformatie ook je angsten en innerlijke twijfels ontmoet. Neem dat voor lief. Want juist dan kunnen die met de geruststelling vanuit het hart een plaats vinden.
Strijd niet met de angst maar zie de angst als bondgenoot.
Voel en doorzie de tentakels van angst die je vastgrijpen, telkens wanneer je een nieuwe stap naar jouw waarheid zet. Want angst wil je klein houden, beteugelen en controleren. Angst trekt gekke bekken naar jou en lacht smalend als je teveel vertrouwt op het lichte, het eenvoudige, het gemakkelijke. Angst zegt: “aha, geloof je nu werkelijk dat alles zo simpel is?”
Het geeft spanning en twijfel, het zaait onrust.
Elke stap naar jouw oorspronkelijke verlangen, brengt je dichter bij je angst.
Zie die angst liefdevol onder ogen...zie welke weerstanden het in werking zet, welke druk het geeft. Herken de angst in elke gedachte, elk idee en elke overtuiging. Dat zal de kracht en de macht ervan doen afnemen. En steeds meer plaats maken voor vertrouwen en overgave aan een nieuwe onbekende weg vol vrijheid.
Je hart weet en haar licht brengt je buiten de gebaande paden, buiten de wereld van overzicht en orde. Ze brengt je terug naar je oorsprong, dwars door alle grenzen van het bestaande heen. Het brengt je verder naar ongekende mogelijkheden. Door al je twijfels, je dwalingen en omwegen heen.
Met alle aangeleerde overtuigingen, normen en waarden vallen deze mogelijkheden niet te bevatten.
Daarom wordt een beroep gedaan op je hart; de brug tussen verstand en gevoel, het tastbare en het ongrijpbare, tussen droom en werkelijkheid.
Keer terug naar de stilte en de oprechtheid van je hart. En maak onderscheid tussen de stem van je hart en de echo van het verleden.
Als de wereld wordt bezien vanuit het licht en de wijsheid van het hart, ben je in staat om verder te kijken dan het meest gangbare en in het oog springende. Dan bezie je de wereld in al haar chaos met een liefdevol oog. Dan vallen de meest ingewikkelde situaties en gebeurtenissen op zijn plaats als een puzzel vol nieuwe inzichten.
Als het leven met al zijn moeilijkheden door het hart gedragen wordt, valt zwaarte en complexiteit weg. Je bent dan beter in staat naar je gevoel te luisteren en tegenslag te hanteren en accepteren.
Kijken met je hart biedt een groter, vollediger perspectief. Het geeft een gevoel van ruimte en rust. Het hart legt verbindingen; brengt verleden, heden en toekomst samen. Het verbindt hemel en aarde. Je persoonlijke kijk raakt de wijsheid van de aarde, de wijsheid van de kosmos. Het brengt verbanden aan het licht die eerder niet gezien werden. Het vergroot het zelfbegrip en maakt dat je meer inspiratie, inzicht en vertrouwen ervaart.
Durf te vertrouwen op de stem van je hart. Want jouw hart begrijpt de complexiteit van je emoties, al je worstelingen in een onoverzichtelijk bestaan. Je hart verstaat de signalen en impulsen vanuit de diepte van je ziel. De eenheid die spreekt door alle lagen heen.
Vertrouw die signalen, want ze geven je duwtjes in de goede richting...een kijkje over horizonten heen. Ze vertellen jou van hoop en vertrouwen. Dat het leven je brengt wat je nodig hebt om een volgende stap te zetten. Elke keer weer.
Je zult vervuld worden, zin en betekenis vinden en kunnen ontvangen wat je zelf zo gul aan de wereld geeft.
De wereld heeft het goed met je voor. Jouw hart weet dat.
Jouw hart wil een verschil maken. Laat daarom je hart spreken.....

Over de Auteur:

 Zien en laten zien wie je bent  Annemarie de Vrieze
“Mijn naam is Annemarie de Vrieze en ik ben in het dagelijks leven werkzaam als spiritueel en intuïtief coach/counseler.Via o.a. channeling, lichtwerk en meditatie wordt op eenvoudige wijze spirituele inzicht, troost en bemoediging gegeven. Kijk gerust rond op mijn website: www.bureauhartwerk.