donderdag 29 mei 2014

Het hart begrijpt… – Annemarie de Vrieze by Gordon

Het hart geeft, het hart ontvangt.

Het hart is vol van licht en liefde.
De allergrootste tegenkracht van liefde is angst.
Hoe onderscheid je deze twee van elkaar?
En wanneer weet je dat je op de goede weg bent?
Iedereen verlangt naar een licht en liefdevol leven. Maar het ziet er in het dagelijks leven niet altijd zo uit.....
Gids Manuel:
Voel met je hart of je de juiste koers vaart. Voel waar en wanneer je hart vol vertrouwen en kalmte klopt. Als het jou een gevoel van ruimte en vrede geeft, weet dan dat het goed is en geef je over aan het ritme en de loop van je leven.
Je kunt er niet omheen dat je in tijden van inkeer en transformatie ook je angsten en innerlijke twijfels ontmoet. Neem dat voor lief. Want juist dan kunnen die met de geruststelling vanuit het hart een plaats vinden.
Strijd niet met de angst maar zie de angst als bondgenoot.
Voel en doorzie de tentakels van angst die je vastgrijpen, telkens wanneer je een nieuwe stap naar jouw waarheid zet. Want angst wil je klein houden, beteugelen en controleren. Angst trekt gekke bekken naar jou en lacht smalend als je teveel vertrouwt op het lichte, het eenvoudige, het gemakkelijke. Angst zegt: “aha, geloof je nu werkelijk dat alles zo simpel is?”
Het geeft spanning en twijfel, het zaait onrust.
Elke stap naar jouw oorspronkelijke verlangen, brengt je dichter bij je angst.
Zie die angst liefdevol onder ogen...zie welke weerstanden het in werking zet, welke druk het geeft. Herken de angst in elke gedachte, elk idee en elke overtuiging. Dat zal de kracht en de macht ervan doen afnemen. En steeds meer plaats maken voor vertrouwen en overgave aan een nieuwe onbekende weg vol vrijheid.
Je hart weet en haar licht brengt je buiten de gebaande paden, buiten de wereld van overzicht en orde. Ze brengt je terug naar je oorsprong, dwars door alle grenzen van het bestaande heen. Het brengt je verder naar ongekende mogelijkheden. Door al je twijfels, je dwalingen en omwegen heen.
Met alle aangeleerde overtuigingen, normen en waarden vallen deze mogelijkheden niet te bevatten.
Daarom wordt een beroep gedaan op je hart; de brug tussen verstand en gevoel, het tastbare en het ongrijpbare, tussen droom en werkelijkheid.
Keer terug naar de stilte en de oprechtheid van je hart. En maak onderscheid tussen de stem van je hart en de echo van het verleden.
Als de wereld wordt bezien vanuit het licht en de wijsheid van het hart, ben je in staat om verder te kijken dan het meest gangbare en in het oog springende. Dan bezie je de wereld in al haar chaos met een liefdevol oog. Dan vallen de meest ingewikkelde situaties en gebeurtenissen op zijn plaats als een puzzel vol nieuwe inzichten.
Als het leven met al zijn moeilijkheden door het hart gedragen wordt, valt zwaarte en complexiteit weg. Je bent dan beter in staat naar je gevoel te luisteren en tegenslag te hanteren en accepteren.
Kijken met je hart biedt een groter, vollediger perspectief. Het geeft een gevoel van ruimte en rust. Het hart legt verbindingen; brengt verleden, heden en toekomst samen. Het verbindt hemel en aarde. Je persoonlijke kijk raakt de wijsheid van de aarde, de wijsheid van de kosmos. Het brengt verbanden aan het licht die eerder niet gezien werden. Het vergroot het zelfbegrip en maakt dat je meer inspiratie, inzicht en vertrouwen ervaart.
Durf te vertrouwen op de stem van je hart. Want jouw hart begrijpt de complexiteit van je emoties, al je worstelingen in een onoverzichtelijk bestaan. Je hart verstaat de signalen en impulsen vanuit de diepte van je ziel. De eenheid die spreekt door alle lagen heen.
Vertrouw die signalen, want ze geven je duwtjes in de goede richting...een kijkje over horizonten heen. Ze vertellen jou van hoop en vertrouwen. Dat het leven je brengt wat je nodig hebt om een volgende stap te zetten. Elke keer weer.
Je zult vervuld worden, zin en betekenis vinden en kunnen ontvangen wat je zelf zo gul aan de wereld geeft.
De wereld heeft het goed met je voor. Jouw hart weet dat.
Jouw hart wil een verschil maken. Laat daarom je hart spreken.....

Over de Auteur:

 Zien en laten zien wie je bent  Annemarie de Vrieze
“Mijn naam is Annemarie de Vrieze en ik ben in het dagelijks leven werkzaam als spiritueel en intuïtief coach/counseler.Via o.a. channeling, lichtwerk en meditatie wordt op eenvoudige wijze spirituele inzicht, troost en bemoediging gegeven. Kijk gerust rond op mijn website: www.bureauhartwerk.

Comment    

woensdag 28 mei 2014

How To Balance Spirituality With Sexuality?

Posted on May 19, 2014 by  | 36 views
Source: How To Balance Spirituality With Sexuality? | Big Picture Questions 
http://bigpicturequestions.wordpress.com/2014/05/18/how-to-balance-spirituality-with-sexuality/ 

In previous posts, we discovered the difference between human love and divine love, the purpose of relationships and why spiritual people are often not in a relationship. These blogs generated more questions and discussion about how to combine one’s spirituality with sexuality. Once again, my go-to sources for these questions are the 9D and 12D Pleiadian Collectives (“the P’s”), who teach through my favorite channels, Wendy Kennedy [1] and Nora Herold [2]. Please take what resonates and leave the rest. 

What is sexual energy? 
Most of us think creative energy means the expression of creative thoughts or artistic works, like poetry, paintings, music, dance, etc. But according to the Pleiadians, creative energy and sexual energy are one and the same. It is only split in our understanding of it [1].

▪ We have forgotten what “procreation” really is – an intended act to create, to produce or bring something into being, which includes but is not limited to generating or reproducing offspring.
▪ We have forgotten that we use the same life force energy, whether it is used to make love or to create a cup of coffee, a painting, a relationship or a new job [1]. 

How did modern reproduction evolve?

According to Guy Needler, we have been experimenting with hybrid incarnate vehicles for the “Human Being Project” for millennia, because incarnation accelerates our evolution [3].

▪ Earlier human prototypes kept their connection to Source, while they incarnated into vehicles that they were able to enter and leave at will [3].
▪ One body could house 3-4 spirits at the same time. Spirits could jump from one body to another for a different experience alone or together [3].
▪ But all this sharing and jumping around created distorted energy imprints that affected all those spirits and had to be repaired on the spiritual side [3].
▪ The next experiment was with hermaphrodites (both sexes in one body), which grew their own offspring internally, but they were vulnerable to diseases at lower density [3].
▪ So the hermaphrodite was split into separate male and female vehicles, which caused the least problems in the energetic realms. The dysfunctional energies (“karma”) only affected one being, not all the other beings that the person was interacting with [3]. 

How are we using our current physical bodies?

Now that we’re in the lowest density Earth, we have physical bodies that we’re still using as the vehicle or medium to express ourselves, to communicate and share an experience in an intimate way [1].

▪ But many of us are trying to use sex for connection, to connect to Source through another human being, to get the feeling of “divine love” or connectedness we used to have in other forms or other dimensions [1].
▪ We have forgotten that WE are love incarnate, and that our connection to divine love is within us [1, 2]. Presumably, that’s what some holy men were seeking by retreating to a cave or a mountaintop to meditate in solitude with no distractions. 

▪ But the P’s said the quickest way to connect to Source is to think of something that makes you smile or expands your heart space (e.g. pictures of baby animals, nature scenes, etc.). It’s about choosing to operate and create from our heart center, which is pure with nothing to fix, clean, shift or change [1, 2]. It’s about surrending to that truth.
▪ Other people use some form of meditation, hemisync audio recordings, drumming, psychedelic drugs or certain light devices to induce various levels of higher states.

What is the goal for 2014?

The goal for 2014 is to love yourself more, i.e. to be gentle, patient and loving with self and others, who are going through the same experience right now [1, 2]. When you can love your self, all your choices and acknowledge all your creations, you become WHOLE [1].

▪ The P’s say most of us have no model for giving or receiving unconditionally, because of the game of duality we’ve been playing for eons [1].
▪ We have a lot of unconditional love for animals (our greatest teachers of unconditional love and living in the now moment), but not so much for other human beings [1].
▪ Human love is seen as conditional, as in “I’m going to love you, but only if you’re going to accept me; I need approval, safety and security, etc.” That’s a heavy load to put on someone else, when it’s really about your own issues [2]. 

What makes Earth such a special place to incarnate?

The Pleiadians said Earth is the “all you can eat buffet of experiences” of the universe [2]. As Nora Herold put it: “We can have fun pretending to be a boy or a girl, or a girl wishing to be a boy, taking on heterosexual, homosexual, bisexual and transsexual forms of sexuality [2].” 

▪ Apparently, many children are coming to the planet as androgynous beings, running both yin and yang energy. The younger generations are operating from the truer nature that we all experience on the energetic side [1, 2].
▪ The P’s suggested that we release our attachment to genders, roles, sexual identifiers and thinking in terms of male (yang) or female (yin) energies, because that’s NOT our true identity [2].
▪ We are universal beings of light and love, who simply have been using those identifiers to write a story for ourselves in 3D [2]. That story is changing.

How will sex and relationships change in the future?

The Pleiadians said that as we continue to work on ourselves, to explore own own bodies first, we can use the orgasm state to feel our full connection with the greater Source energy [1, 2].

▪ You can run that energy to light up every cell up and down the vehicle, not just your chakras, to feel yourself as Source energy [1, 2].
▪ When you connect in this way, it’s like plugging into a wall outlet with an infinite supply of energy readily available to you. The P’s said we can use that energy for instantaneous healing of aches and pains, clearing trauma or energy blocks and for manifesting [2]. 

▪ Once we have linked up with Source and see ourselves as a creator being, we’ll be able to match that same frequency with another being, while disassociating ourselves from the old stories, fantasies, porn, techniques, i.e. all the habits and programs that we’ve used in the past [2].
▪ The P’s said we need to stop running our connection to Source energy through another person, i.e. “to use sex to get to God” [2].
▪ As we are shifting and evolving, a lot of people are refraining from sexual relationships right now, because they are working on themselves. Even those with partners may be working with their own energy, their own sexual identity or reorientation [2].

Final Thoughts

Ultimately, we’ll get to a point, where we choose to connect or comingle with another being. BUT then sex will have a different purpose – it’s about connection, not just about physical pleasure [1, 2]. But you should know that when we activate more of our energetic field, we will have more physical pleasure, too. The P’s said we could stay in a blissful state for hours, days, weeks, but it is all SELF-generated by being heart-centered [1, 2]. That’s quite a shift indeed! 

For more information, please see: 

[1] Wendy Kennedy: Home – Higher Frequencies & The Love of Your Life is You (audio lecture:higherfrequencies.net/product/the-love-of-your-lifeis-you/) & Tom Kenyon & Wendy Kennedy:The Great Human Potential: Walking in One’s Own Light, 2013 (book:higherfrequencies.net/product/the-great-human-potential-walking-in-ones-own-light/) 

[2] Nora Herold: Nora Herold – Home & Teleconference February 2, 2013 & Dimensional Games, Identity, Abduction & Galactic History – Pleiadian Collective, Calliandra, & Yeshua : ChannelCast.tv & A Fireside Chat with Lance White – Radio interview May 8, 2013 

[3] Guy Steven Needler: The History of God (www.guystevenneedler.com)dinsdag 27 mei 2014

Corrina ~ Mother ”Ship” Landing Of The Divine Feminine Systems

Corrina ~ Mother ”Ship” Landing Of The Divine Feminine Systems


EarthHive May 20 2014

Hello again all! I didn’t expect to be writing another blog so soon after the last, especially as I am in the pre-birthing stages of labor. Yet, there are new and hugely transformative updates to share. So I’m sharing these as they are incoming. This may be a bit raw in style as I’m receiving directly from the Mother Source with little time to digest the “whole” of it.

Mother”ship” Landing of the Divine Feminine Systems

EarthLotusButterflyAs a result of the Golden Egg (Golden “Ring) Transmission encircling the planet, there’s been an accelerated Earth landing of divine feminine sourced intelligence. From what I’m gathering this may be in the actual landing of beings that represent the Goddess Family of Light and Wisdom. In the past few days, these “landings” into the Earth’s soils have picked up and there will be a tidal wave of feminine intelligence moving through the surface layer of the Earth. This is profound as it will heal, realign, resurrect, reform and re-evolve all the Goddess consciousness on planet Earth. The process is beginning in the Hall of Records beneath the Great Pyramid where the White Lotus of Feminine Wisdom is being resurrected to sing her vibration again. Like a tuning fork, the White Lotus’ appearance is re-tuning the Earth’s waters to sing the divine feminine song again.


Beginning with the Nile River and making its way into the archives of Mesopotamian history, the Goddess of humanity’s birth are being brought back to health. Indeed, what is occurring is not a repeating of history but rather a rising up of the Goddess Power that was buried in rewrites of “time” and is now surfacing to be revealed as the new path of Enlightenment and Awakening.

Rose Water Transduction


Supporting this new path is a massive opening of the God Fuel channels into Earth’s waters, first, and then, into her plant/floral systems where the Rose energies are transforming the water particles of the entire pollination system on the planet. As this gets ramped up through a meeting of the new Feminine and Masculine Solar Rays with the Rose waters of the plant system, “Rose Transduction”, the evaporation of the Rose waters, will fill the Earth’s atmosphere, and ultimately all life, with the new divine feminine intelligence.


The bees are gearing up for this unfoldment that they have been aware was coming for quite some time. They will carry Rose-infused pollen into the underground hives to re-make the underground tunnels that have sourced the birthing process of Earth’s creations for eons. Most specifically, their job is to re-wire the engineering that has enslaved humanity to an exploitative currency system to one that is feminine sourced.

Once the re-engineering process begins, the Cosmic Mother will activate from the Cosmic Heart the Nectar of the Mother, the new Earth source of sustenance, to spiral into Earth’s core. This process has been practiced a number of times and now this is the real deal! The spiral of Nectar will fill the void inside the Earth’s core that has been waiting for the Mother Source, and in turn, will fill the hearts of humanity with the sweetness of life again.

The Nectar Source is Liberated

 The Nectar of the Mother is the manna, the milk and honey, the sweet spot of the feminine life giving “succulent” that has been known and held secret by the priests, kings/queens and elite that know how to create life. The team of Mother”ship” beings are liberating this source for all of humanity through the natural systems of life, the plants, so that it cannot be prevented from its dispersal. Like pollen in the wind, the Nectar will fly and in the time of one season, life will be renewed through the Nectar and our food system. Food becoming Holy, Healthy and Whole again. Seek out these Holy sources of food and you will be transformed through your DNA turning into the Golden Mean Spiral once again (note that our DNA has been spun “off” this divine spiral as a result of the tainted food structure that manipulated the crop DNA and placed the water consciousness under enslavement as a commodified, engineered “factory” for domination over humanity).

Re-writes in the Earth’s Tree of Life Coding & New Life Habits

As this process of massive divine feminine intelligence washes over and through the planet, there will be confusion in the Tree of Life coding (the Tree of Life is the blueprint, or “coding”, that informs Earth how to create and manifest life). It is a temporary condition as re-writes in the coding are happening. Think of this as upgrading your computer software program; sometimes it takes a few operations for the bugs to be worked out and the new upgrades to fluidly run. How this may show up in everyday activities will be odd. Be prepared for it! Every human being and natural life form will be undergoing a re-write in their historical DNA.


Practically, we will crave more water, flowers and joy in our lives with everything we do. We will drop the things that do not bring us joy. It is these small changes of everyday life that will add up to new life habits and experiences across the collective human family. We will realize that we are magical co-creators and that our power lies inside the heart where the Nectar sings. We will do everything to ensure that the Nectar song is heard. We will no longer allow for anything but the purest of life’s joys to exist in our everyday life.


Happily singing with you all as the Nectar rises, the new Earth Song is sung and the Goddesses lead the way!

donderdag 22 mei 2014

WAAR GING HET OOK WEERAL OVER ?-Jan Willekens

WAAR GING HET OOK WEERAL OVER ?-Jan Willekens

by Gast Auteur
Gegroet medereizigers,

We bevinden ons nog in de naweeën van de krachtige energieboost van april.
Het begon met de equinox van maart gevolgd, een week later, door de nieuwe maan eind maart. De energieën bouwden zich in april steeds krachtiger op. Ingeleid met een volle maansverduistering, gevolgd door een uniek kardinaal kruis van planeten, en afgerond door een zonsverduistering.
Velen onder ons werden ziek, diep vermoeid en voelden zich zwaarmoedig. Je kon diepe pijnlijke levenslessen ervaren… en... sommigen merkten er amper iets van!
We kunnen ons momenteel leeg en gedesoriënteerd voelen door de krachtige energieën die door onze levens gewaaid zijn… en ons moedeloos afvragen: waar ging het ook weeral over?
De energie vortex waar we net doorheen gereisd zijn is een belangrijk kantelpunt. In feite staat het voor de veranderingen waar we op hoopten met de 12.12.12 poort, die liep tot 21.12.12. Wij hoopten dat met het aflopen van de Maya kalenderdatum onze wereld plotsklaps zou veranderen. Wij beseften toen nog niet voldoende dat we eerst een sterke afbraak van het ego met zijn angsten en conditioneringen dienden te ondergaan.
Als ziel/mens ontwaken wij momenteel in golven… ieder op zijn eigen pad… in zijn eigen tempo. Niemand is meer of minder… wij zijn gelijkwaardig verschillend. Het portaal van april maakt het mogelijk, om voor diegenen die op de top van de golf mee surfen om, te landen in het nieuwe 5D veld. Velen voelen zich momenteel nog tussen de twee werelden inhangen... het oude veld en het nieuwe: een niemandsland. Ze kunnen zich steeds moeilijker verbinden met de oude energieën en worden daardoor niet langer begrepen door diegenen die nog in het oude veld leven van afgescheidenheid, voorwaarden stellen en daardoor oordelen. Het nieuwe veld van onvoorwaardelijk leven opent zich nog niet direct voor hen zodat zij een doelloos gevoel van afwachten kunnen ervaren.
De komende weken en maanden zullen er steeds meer ontwaakten de weg naar het nieuwe veld vinden. Het zal zich als vanzelf ontplooien zonder dat er iets voor dient gedaan te worden.

April was een intens afbraakproces waar wij doorheen gereisd zijn. Waardoor wij veel sterker op onszelf terug werden geworpen. Dit was nodig om emotioneel te onthechten van elkaar. Oude jarenlange zielscontracten worden nu beëindigd. Het kan een gevoel geven alsof je vervreemd van elkaar, na al die tijd met elkaar opgetrokken te hebben. Wat je voelt gebeuren is dat je de conditioneringen, aannames, vanzelfsprekendheden en emotionele verkleuringen tussen elkaar hebt losgelaten. Levend in het oude veld hadden wij dit van elkaar nodig om gezien, erkent… ons verbonden te voelen. Het was echter een naar buiten gerichte afhankelijkheid die ons nog steeds in een staat van afgescheidenheid hield. Dit loslaten van oude patronen ervaar je in jezelf als een leegte… een innerlijke stilte. Want nu de emotionele afleidingen buiten jezelf je niet langer afleiden… dien je leren om te gaan met dit nieuwe veld van gewaarworden dat in je diepste innerlijk aan het ontstaan is. We bevinden ons pal tussen de twee werelden… van afgescheidenheid en éénwording.
Het is deze overgang die bevreemdend kan aanvoelen. Het is een innerlijke stap die je onvoorwaardelijk zet door het volgen van de stem van je hart. Het lijkt een stap in de leegte. En dat is het ook want niets is nog hetzelfde in het nieuwe speelveld van onvoorwaardelijkheid.
Sinds de 12.12.12 poort zitten wij in een sterk afbraakproces… en dit beginnen we te voelen. Wij kunnen ons hierdoor vermoeid voelen… waardoor we sneller irritatie kunnen voelen opkomen. De schone schijn ophouden voor elkaar lukt daarom niet meer. We hebben dikwijls behoefte om op ons eigen te kunnen zijn… om de onvrijheid van het oude speelveld even te kunnen ontlopen.
Het duurt langer dan wij dachten en we kunnen ons hier moedeloos door voelen. Hoelang kunnen we hier nog mee doorgaan? Hoelang kunnen wij dit nog opbrengen… om telkens opnieuw terug op te staan en verder ons pad van ontwaken te vervolgen?
We beginnen te snakken naar een innerlijke doorbraak… een verlichting te mogen ervaren waardoor we een diepe verbondenheid en wederzijds gedeeld geluk en vreugde kunnen beleven.
Toen wij onze huidige incarnatie kozen… wisten wij dat het een zware en intense opgave zou zijn om ons los te maken van het rad van oorzaak en gevolg. Om ons “karma” te transcenderen van afgescheidenheid en onvrijheid, naar verbondenheid en onvoorwaardelijke vrijheid. Dit wisten wij… en ook dat het geen onmogelijke opdracht zou zijn. Vroeg of laat zouden wij de vruchten kunnen plukken van het transformeren van onze pijnwonden.
Wat wij verkozen te doen in deze incarnatie is van een grootse zeldzaamheid. Het is de eerste maal dat er een ontwaken van dergelijke omvang plaatsvindt op Gaia. Ook in ons melkwegstels is dit een uitzonderlijk bijzonder moment. Het menselijk ras op deze planeet is bezig zich te verheffen en zich zijn ware afkomst en aard te herinneren. Wij zijn bezig de illusie van de materie waar wij ons in gevangen voelen, te ontsluiten. Wij zijn bezig ons van onze zelfgekozen gevangenis te bevrijden en te herinneren dat wij zielen van eenheidslicht zijn in een menselijke ervaring. Wij zullen, door dit te doen, triomferen over de illusie en verworden tot menselijke engelen in een ervaring van materie. Het is het alchemistisch proces van het veranderen van “lood in goud”.
Wij doen dit niet alleen. Ons ganse melkwegstelsel doet mee in dit reusachtige ontwaken. Vele sterrenvolkeren, onze familie van licht, engelen, meesters van het licht en talloze andere entiteiten van het licht zijn continu in de weer om ons te begeleiden in dit massale proces van wakker worden.

Iedere ziel op aarde is een engelachtig wezen van onvoorwaardelijke liefde in een ervaring van een zelfgekozen versluiering om een ervaring van afgescheidenheid te kunnen beleven. Dit wil zeggen dat toeval niet bestaat. Dit wil zeggen dat iedere ziel dit leven voor zichzelf geschapen heeft… hoe erg en mensonterend er dit ook mag uitzien… het is en blijft een keuze vanuit onvoorwaardelijke liefde vanuit het oogpunt van de ziel. Ieder ziel op aarde aanwezig wist dat hij/zij zou komen vast te zitten in de illusie van de materie… en daar enkel terug zou uitgeraken door op eigen kracht de weg in zichzelf te hervinden, via eigenwaarde en zelfbeschikking.
De duistere krachten op de achtergrond… de manipulatoren, zij die de ganse planeet in afgescheidenheid en verdeeldheid willen houden, zijn op hun beurt ook engelenwezens van onvoorwaardelijke liefde die zich verloren hebben in het speelveld van de materie. Zij zijn onze grootse leermeesters. Als wij onvoorwaardelijk van hen kunnen gaan houden zullen zij geen enkele macht meer over ons hebben. Want het zijn net onze angsten, frustraties, onmachten en wrokgevoelens die hun die macht geven. Van zodra wij in liefde gaan naar hen… worden wij hun leermeesters op weg naar heelwording.

Diegenen die vooraan in het grote ontwaken op deze planeet lopen, en zich hiervan terdege bewust zijn, hebben hier voor gekozen om een voorloper te zijn in dit ontwakingsproces. Het is een moeilijke en eenzame weg.. Want op het totaal van de wereldbevolking zijn we enkelingen… zo lijkt het. We zijn met meerdere dan wij beseffen.
Er is maar één weg mogelijk om te ontwaken uit deze niet-waarheid: en deze is het onvoorwaardelijk volgen van de ingevingen van je eigen hart… ongeacht wat het je zal kosten om uiteindelijk terug te herinneren wie je bent… een wezen van eenheidslicht. Op het einde van je aardse pad kom je terug bij onvoorwaardelijke liefde uit. Dit is hoe je in het spel bent geïncarneerd…en de enige manier om het terug te kunnen ontstijgen. Iedereen om je heen is een meester van licht en liefde. Zij verschijnen in je leven met hun tijdelijke verwarring om jou te confronteren met jouw innerlijke verwarring. Zij zijn jouw leermeesters. Wat in jou is, is steeds buiten jou in je eigen zelfgeschapen werkelijkheid aanwezig. Je doet het steeds allemaal zelf. Er is niemand die jou van onvoorwaardelijke liefde kan afhouden. Dit doe je steeds zelf door zaken over jezelf aan te nemen die van anderen afkomstig zijn.
Kun je de pracht van je eigen creatie zien en voelen… je was het steeds zelf die je in pijn en afgescheidenheid hield. Niemand kan je pijn verlichten, niemand kan je blijvend gelukkig maken.
Je hebt momenteel geen keuze meer voor jezelf… je dient je zielspad te volgen en je weg naar het leven vanuit je hart terug te herkennen.
Door het onvoorwaardelijk volgen van je hart ga je steeds meer vervreemding ervaren met mensen om je heen die nog steeds vanuit angsten en illusies leven. Momenteel lijk je nergens meer echt in te passen. Het kan ook niet langer. Want in het oude speelveld van illusie zit bijna nergens oprechte waarachtige verbinding. Door in waarheid te gaan leven met jezelf word je een bedreiging voor velen om je heen die weigeren ook de stem van het hart in zichzelf te volgen… maar omgekeerd ben je bewust en onbewust een constante inspirator voor talloze anderen om je heen.
Het hele speelveld veranderd. Hoe je in relatie met geld en je werk staat… hoe je in relatie met je familie, vrienden en kennissen staat. Momenteel word je uitgedaagd om in alles onvoorwaardelijk te gaan leven… zonder nog langer eisen, controle of een bepaalde uitkomst te verwachten. Hoe wij naar partnerschap, familie en vrienden kijken is daardoor totaal aan het veranderen. Het dient vrij te zijn, zonder verplichtingen, afhankelijkheden of dwangmatigheden.
Je verwordt daardoor tot een toeschouwer in een wereld die nog steeds buiten zichzelf naar antwoorden en zekerheden aan het zoeken is. Je kunt dit niet uitgelegd krijgen… want het dient zelf eerst ervaren te worden vooraleer het gedeeld kan worden.
Op een bepaald moment besef je dat je alle controle en sturing kan los laten. Controle en sturing ontstaat vanuit angst en houd je in onvrijheid en afgescheidenheid.
Je beseft dat het leven zelf… steeds weer onvoorwaardelijk schenkt. Je dient er enkel tussenuit te blijven om alles te laten gebeuren in je leven. Overvloed en onvoorwaardelijke liefde is ons geboorterecht… is wat wij zijn.
Wie of wat ons geschapen heeft houdt onvoorwaardelijk van ons, zijn/haar schepping, en zal ons daardoor steeds alles onvoorwaardelijk overvloedig aanreiken. Als wij dit willen ervaren dienen wij hetzelfde toe te passen… onvoorwaardelijk te gaan leven zonder angsten, controle en eisen te stellen. Enkel dan zullen wij de verbinding gaan voelen met het leven rondom ons, en ons hier in gedragen voelen.
Momenteel is het afbraakproces bij de voorlopers zo ver gevorderd dat zij op het punt staan om het nieuwe speelveld van 5D te betreden. Als voorloper bereid je de weg voor, voor alle andere nog te ontwaken zielen. Je helpt door je eigen moeizame transformatie het veld van onvoorwaardelijke liefde te gronden op deze mooie planeet. Dit doe je niet alleen voor jezelf maar tevens voor al het leven op deze planeet en daarbuiten…. de kosmos. Alles is al-één verbonden met elkaar. Door je transformatie en de zaadjes die je hierbij plant geef je alles en iedereen terug aan zichzelf… net zoals jij je terug geeft aan jezelf. Het is een gift vanuit onvoorwaardelijke liefde.

In lak’ech Jij bent een andere ik en Ik ben een andere jij - Wij zijn met z’n allen één.
Het keerpunt is nu… en dit zal de komende maanden steeds duidelijker worden. Wat er momenteel gebeurt is dat het onevenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke energieën terug worden hersteld op onze planeet. Energetisch gezien zijn deze energieën nu even sterk aanwezig… en zullen daardoor gaan zorgen voor een uitgebalanceerde energetische kracht… die wij kennen onder de naam “Christusenergie”.
Dit houdt in dat het energetisch veld zo hoog is dat het voor de mensheid terug mogelijk wordt om het veld van eenheid innerlijk te betreden om vervolgens deze staat van zijn te gaan leven in het materiële speelveld. Doordat deze energie nu door de voorlopers kan geaard worden op de planeet zal, als een gevolg daarvan het instorten van oude structuren en mechanismen, die nog op onderdrukking, uitbuiting en afgescheidenheid gestoeld zijn, in een versneld proces van ontmanteling en afbraak terecht komen. Het wordt steeds moeilijker om de oude energieën te blijven handhaven in deze hoge vibraties van Christuslicht of eenheidslicht.
Wij staan pal voor sterkere veranderingen in onze samenleving. Of dat ze zich langzaam en uitgespreid… of plotsklaps, als een inéénstorting van het systeem zullen gaan uiten, zal de toekomst uitmaken. Maar feit is dat alles zo georkestreerd zal worden dat elke ziel op aarde de kans krijgt om mee de overgang te maken naar het nieuwe speelveld van eenheid. Iedere ziel zal daarvoor de bereidheid van loslaten dienen te gaan leven… los te laten aan de ogenschijnlijke zekerheid van het materiële speelveld; om vervolgens, in volledige overgave te leven vanuit de innerlijke leiding van het hart.
Om dit op deze schaal mogelijk te maken in een korte tijdspanne zal een gestuurde ineenstorting van onze huidige samenleving nodig zijn. Net zoals dit al reeds bij de voorlopers is gebeurd in hun persoonlijke levens. Zij allen hebben op hun eigen unieke pad leren vertrouwen. Op de innerlijke leiding van het hart… en te verzaken aan uiterlijke schijnzekerheid van de materie.
Ook in mijn persoonlijke leven is deze beweging duidelijk merkbaar aanwezig.
Equinoxen, zonnewendes, nieuwe- en volle manen, planeetstanden, jaarovergangen, zon-erupties en asteroïden zijn allen belangrijke medespelers in deze sterk veranderende tijden. Ik zie telkens duidelijke veranderingen in mijn leven ontstaan.
Het laatste jaar is mij steeds duidelijker geworden wat ik in het nieuwe 5D speelveld wil gaan scheppen. Het is een verlangen om een plek te creëren waar mens en natuur terug in verbinding gaan. Een plek in de natuur waar biologisch en volgens het principe van permacultuur geleefd en gedeeld wordt. Een beweging naar kleinschaligheid… om via natuur en eerlijk voedsel terug verbinding met elkaar te maken in de omringende woongemeenschap. Het zal grotendeels op een ruilhandelsysteem draaien. Zodat eerlijk voedsel voor iedereen verkrijgbaar zal zijn. Er zal overnachting gelegenheid zijn om een tijdje mee te verbinden met het ritme van de tuin en natuur... en een ontmoetingsruimte geschikt voor delen, samen eten, inmaken…
Een plek die enkel toevoegt en niet langer vervuilt in welke zin dan ook.
Dit is waar ik mij diep in verbonden voel... en zo te gaan leven. Ik besef dat ik dit enkel kan gaan leven indien ik niet langer voorwaarden en controle tracht te handhaven, om alzo een schijngevoel van zekerheid in mijn leven te creëren.
Het is loslaten en erop vertrouwen dat het zich zal manifesteren als de tijd er rijp voor is. Ik weet dat dit allemaal in mijn leven zal terecht komen. Ook al heb ik geen baan, geen uitkering, geen eigen vermogen. Ik leef vanuit het weten dat alles al in het “NU” moment aanwezig is. Alles is al aanwezig van zodra ik aan mijn ego verstorven ben en terug de verbinding met mijzelf en het omringende leven heb hervonden. Ik laat controle los en leef onvoorwaardelijk vanuit de sturing van mijn hoger zelf via mijn hart.

Met de equinox van september 2013 voelde ik een eerste duidelijke stuwing van de sterk verhogende energieën richting het nieuwe eenheidsveld. Ik moest gaan verhuizen, daar het huisje in het groen waar ik woonde zou worden afgebroken. Even later diende zich een andere plek in volle natuur aan, waar de mogelijkheid aanwezig was om mijn verlangen op vorm te geven… met een duidelijke sturing en enthousiasme. Doch deze beweging viel stil en alzo ook de plannen voor het afbreken van het huisje. Ik zou er blijven wonen tot de equinox van eind maart 2014.
Eerst moest er nog een verdere afbraak van het egolichaam gebeuren. Dit was zeer sterk voelbaar in de maanden oktober, november en december van 2013. Met de zonnewende einde december kwam hier een merkbare verlichting in. Die voor mij een hoogtepunt kende met oud op nieuw. Eén uur voor het nieuwe jaar 2014 kwam ik via een meditatie in het veld van eenheid terecht. Ik voelde mij in alles verbonden… een eenheidservaring. Gedurende een week was dit zeer krachtig aanwezig waarna het langzaam afzwakte en na een zestal weken verdwenen was. Ik besef nu, wat ik toen met de komst van het nieuwe jaar heb mogen ervaren… datgene is wat wij gaan waarmaken in onze levens… het is het Chritusveld van eenheid.
Dit veld is in april voor ons opengegaan. De energieën dienen zich enkel nog te integreren in onze lichamen.

Met de equinox van maart 2014 kwam er terug een duidelijke sturing in mijn leven. Eén dag na de equinox diende ik mijn huisje in het groen te verlaten en kwam ik in een caravan terecht… naast het huisje in het groen.
Een week later, op de dag van de nieuwe maan (nieuwe manen zijn het startsein voor nieuwe cyclussen/ontwikkelingen) kwam er vanuit het niets een prachtige mogelijkheid naar mij toe om op een mooie locatie helemaal in het groen mijn verlangen in vorm te kunnen geven. Wat toen volgde was een golf van gebeurtenissen die deuren deed opengaan richting die nieuwe plek. Er zat en zit een sterke sturing op. Het is mooi om te zien dat er met die plek zoveel mensen verbonden zijn die zich hierin op dezelfde manier willen verbinden. Het ontstaat allemaal vanzelf. Voor mij is het enkel volgen in dat wat zich momenteel afwikkelt in mijn leven... hoe het nieuwe veld van eenheidsverbinding zich langzaam maar zeker in mijn leven begint te ontvouwen… vorm begint aan te nemen.
Ik weet niet waar ik terecht zal komen. Want exact op de dag van de nieuwe maan van eind april werd ik enthousiast uitgenodigd om op die andere plek in de volle natuur te komen wonen waarmee ik met de equinox van september 2013 in verbinding kwam. Deze draad wordt momenteel terug opgenomen, zo lijkt het. Ook daar is het mogelijk om te wonen en een lokale zelfpluktuin op te richten.
Op dit moment van schrijven dient er zich een derde plek in het groen aan.
Er is dus momenteel een sterke beweging in mijn leven gaande… een stuwing die met mijn diepste verlangen verbonden is. Ik weet dat het mijn uitdaging is om steeds bij mijzelf te blijven in deze roetsjbaan van gebeurtenissen. Om niet langer zelf te willen sturen en voorwaarden te stellen… maar te laten gebeuren wat bedoeld is om te zijn. Het daagt mij uit om steeds in verbinding met mijzelf en datgene wat zich manifesteert te blijven. Niet
meer te sturen, maar enkel steeds weer die keuzes te maken waarin ik mij verbonden voel.
Ik besef dat ik momenteel energetisch in een kantelpunt zit. Ik voel dat het veld van eenheid zich heeft geopend en toegankelijk wordt voor mij… hoe dit nu ook in de materie begint vorm te krijgen. Ik ervaar dit als een sterke sturing in waarin tal van onverwachte wendingen en verbindingen ontstaan. Een sterke synchroniciteit met gebeurtenissen die amper na te vertellen zijn en waar ik mij telkens weer over verwonder met een innerlijke glimlach :o). Ik blijf mij nog vermoeid voelen, en de diepe zwaarte van de laatste weken, lijkt te wijken.
We dienen momenteel helemaal los te komen van onze emotionele onvrijheden.
Daardoor kunnen we momenteel nog niet echt verbinden met het nieuwe veld. Langzaam maar zeker ontstijgen wij deze impasse en wordt dit omgezet naar doelgericht handelen in de materie en kan het eenheidsveld volledig indalen in onze levens.
Als dit, dit jaar gebeurt zullen wij ons met dit nieuwe veld eind van de zomer steeds sterker in de materie gaan verbinden.
Het zal sowieso nog een bijzonder jaar worden. Het zal een jaar worden waarin we de veranderingen uiteindelijk duidelijk in onze levens kunnen plaatsen. Waarin duidelijke veranderingen gebeuren in onze samenleving.
De grootste verandering zal men niet kunnen zien; enkel voelen, beleven en vooral ervaren. Dit is wanneer de verandering in ons binnenste zal worden ontsloten. Ontwaken wij in een nieuwe innerlijke werkelijkheid… waarin enkel diepe dankbaarheid en eenheid gevoeld wordt. Dit is waar het werkelijk om gaat… ons diepste zijn terug te herinneren/vinden levend in een biologisch voertuig. Eén van de moeilijkste lessen die een ziel kan aangaan.

Op deze wijze geven wij alles onvoorwaardelijk terug aan zichzelf en zal er een wereld van eenheid ontstaan. De veranderingen in de samenleving zullen volgens mij nog jaren duren… maar dit zal het jaar zijn waarin wij ze in onze levens zelf kunnen bemerken.
Wacht daarom niet langer op de verandering… maar wees de verandering zelf. De verandering in jezelf zal enkel plaats kunnen vinden door de intentie van bewuste deelname… je zult niet door iets buiten jezelf verlost worden… je dient dit zelf aan te gaan.
Dus houdt vol in het volhouden… blijf versterven aan je conditioneringen, controlemechanismen, onzekerheden en dwangmatigheden. Leer onvoorwaardelijk door al je pijnwonden te reizen om alzo in elke situatie die zich voor
doet in je leven in kracht en onvoorwaardelijke liefde te blijven staan.
Niets buiten jezelf is bedreigend… jij alleen maakt dat je het zo kunt ervaren.
Jij bent die ene waar je op wacht.
Een behouden thuiskomst licht-reiziger van dimensies
De bijgevoegde linken bevatten de gratis E-boeken van Lia Ariël Hermans. Zij zijn een prachtig instrument om je terug te helpen verbinden met... "Waar ging het ook weeral over" :o).
Comment    

woensdag 21 mei 2014

Kosmische update “Loslaten van de vorm”- Yvonne Weeber

Kosmische update “Loslaten van de vorm”- Yvonne Weeber

by Gast Auteur
Yvonne Weeber

Lieve mensen,
Al een tijdje hebben jullie niets van mij gehoord. Ik heb me even terug getrokken en ben  heel  veel in het buitenland geweest. Wat ik geschreven heb in mijn vorige nieuwsbrief “Zwanger zijn van de nieuwe aarde, de nieuwe mens” geld eigenlijk nog steeds. Ik heb daad bij het woord gevoegd en geluisterd naar mijn behoefte aan ruimte en naar binnen gaan, om te groeien in de veilige duisternis van de kosmische baarmoeder. Terwijl ik absoluut niet stil gezeten heb. In tegendeel. Er zijn prachtige totaal onverwachte dingen op mijn pad gekomen, welke mij nog meer in contact brachten met die grote leegte in mijzelf.
Grote leegte
De kosmische energieën van de afgelopen maanden nodigen ons uit om steeds dieper af te dalen. Af te dalen in de stilte en de leegte. Die plek waar we nog schaduwkanten tegen kunnen komen die nog niet gezien zijn en grote invloed hebben op je dagelijks leven. Het astrologische grote vierkant en de grote driehoek en de zonsverduistering, boden en bieden de energie tot wakker worden en healing. Wanneer we in het oog van de storm kunnen blijven, kunnen we afdalen in de spelonken van onze ziel, waar we op een plek komen van grote leegte en stilte. Een plek waar we in staat zijn helder waar te nemen diep binnen in onszelf. Een plek waar de gedachtes geen invloed meer hebben en welke je gewoon voorbij kan laten gaan. Vanuit die leegte kan er iets nieuws ontstaan.

In de Flow


Als mens en hoe we tot nu toe geleefd hebben, hebben vorm en identificatie nodig om gehad om een eigen persoon te zijn. Ik ben vrouw, moeder, partner, Astroloog enz. enz. Maar we komen er nu achter dat we veel meer zijn dan dat. In die grote leegte, vallen de identificaties allemaal weg. We zijn bezig met de Vorm los te laten. Het was afgelopen maanden ook heel lastig om vorm te geven. Zeker nu de drie planeten van vorm geven, Mars, Pluto en Saturnus, in een retrograde stand staan. We willen wel maar er komt nog niets uit. Wij en de energie zijn er nog niet klaar voor. De puzzelstukjes liggen nog niet op hun plaats. In ieder geval niet wat of zoals je het graag zou willen. Het kan dus ook een periode zijn van grote frustratie als we maar door willen gaan met wat we willen. De oude vormen en structuren passen niet meer in de nieuwe energie. Dat zien we overal om ons heen. Alles is in staat van grote veranderingen en transformatie. Ook oude methodes en rollen passen niet meer. Alles is toe aan vernieuwing. Daarom mogen we ook voorzichtig zijn met woorden, hoe we dingen benoemen, want woorden zetten weer vast in de vorm. Dat is best heel lastig. Want je voelt dat het anders moet, dat het een andere naam nodig heeft wat je doet, maar hoe noem je het dan en wat doe je dan?

Intentie

Deze periode gaat ook over het ontdekken wat werkelijke waarde voor ons heeft. Willen we nog aanzien? Of is er toch nog ergens een behoefte aan macht? Weet je het nog steeds beter voor anderen? Of willen we nog redden? Dat kan allemaal zichtbaar worden. We zitten in de overgang van het derde naar het vierde Chakra. Van de liefde voor macht naar de macht van de liefde. Dat betekend ook dat we echt de vorm zoals wij het voor onszelf bedacht hebben los mogen gaan laten. Zodra we dat doen, komen er ineens totaal andere dingen op je pad. Alles gaat stromen. Er komen aanbiedingen die je nooit gedacht had, je zit ineens in een enorme flow. Het is niet mijn wil, maar u wilt geschiede. Kernwoorden zijn loslaten, overgave en vertrouwen. De kosmos heeft wellicht hele andere plannen voor jou die nog veel en veel mooier zijn dan die je ooit voor jezelf bedacht hebt. Dus laat het los. Die dingen die je wilde komen wellicht nog vanuit het innerlijke kind die behoefte had aan veiligheid en gezien te worden en erkenning.

Jezelf gevangen houden

Dat zie ik ook bij mezelf. Alle opleidingen die ik gedaan heb waren voor mijn eigen ontwikkeling. En nu past de vorm zoals ik het gedaan heb niet meer bij wie ik ben. Ik heb ook al mijn ”oude” boeken en opleidingen weggedaan. Waardoor er een periode was van wat nu? En dan? Door de diepte in te gaan zag ik ook dat ik mijn werk gekozen heb om mijn ouders te laten zien dat ik wel mijn processen aan ben gegaan en het daardoor beter wist dan zij. Dat zie ik bij veel mensen met spiritueel werk. B.v. iemand die therapeut is voor kinderen, eerst vanuit de behoefte aan inzicht voor zichzelf en daarna vanuit onbewuste om haar moeder te laten zien dat zij het veel beter kan dan haar moeder. Op zich niets mis mee, maar je intentie is dan niet zuiver. Dan blijf je gevangen, je bent dan niet vrij om te doen wat er werkelijk voor jou is. Door het los te laten komt er ruimte voor nieuw en ga je werkelijk op je eigen benen staan en je eigen leven leiden.

Nieuwe relatievormen

Daarnaast vragen alle relaties heel veel aandacht. Ook hier mogen we de vorm loslaten, zien wat werkelijk waarde heeft voor ons en helderheid in je intenties. Het kan zijn dat er ineens breuken ontstaan of juist dat er een veel diepere verbinding ontstaat. Het kan ook zijn dat mensen van heel vroeger je pad weer kruizen. Soms pak je de draad weer op en soms moet er nog iets en dan is het weer klaar. Ook kunnen er ineens hele nieuwe mensen op je pad komen, welke meer in overeenstemming zijn bij je nieuwe behoeftes, want die veranderen ook. Het kan niet anders dan dat we naar een nieuwe vorm gaan in relaties. We willen echtheid en openheid. Maar dat betekend wel dat we zelf ook open en echt moeten zijn. En dat valt soms niet mee. Wat ons vaak tegen houd om die diepe verbinding aan te gaan is schaamte. Schaamte en schuld zijn het gevolg van macht en onmachtsituaties die niet uitgekristalliseerd zijn. Heel oude stukken kunnen omhoog komen en vragen om verheldering. Maar het is ook goed en het voelt ook goed. We kunnen nu ook heel anders omgaan met dit soort dingen. Het is niet meer zo zwaar, het is veel lichter geworden. Hoe snel het opkwam, en als je innerlijk werk doet is het ook zo weer weg. Dan is er weer heerlijke lichte ruimte.
Shame on you
Schaamte is een gevoel dat hoort bij het derde chakra en het versluiert zich achter een masker van onzekerheid, controle en woede. We durven ons niet werkelijk te laten zien wie we zijn. We durven nog niet helemaal kwetsbaar te zijn. Zolang we dat nog niet kunnen verschuilen we ons achter een rol.

En juist daar schamen we ons voor! Schaamte gaat heel diep en is een heel lastig gevoel. Er wordt niet voor niets gezegd Ik schaam me dood! Het is een gevoel wat we niet willen dus  gaan we anderen de schuld geven of projecteren. Maar nu alles transparant gaat worden, en we uit de slachtoffer rol stappen, gaan we ons daar ook weer voor schamen. Het is heel bijzonder dat we ons vaak helemaal niet bewust zijn van die schaamte. Het is heel subtiel en een gevoel wat je zo snel mogelijk weer wegdrukt. Als kind voelde je al vaak schaamte over je ouders, over je lijf, je seksualiteit, en als volwassene over de fouten die gemaakt hebt of over je partner of dat je het nog steeds niet in orde hebt zoals je graag zou willen. Zolang we ons schamen, zullen we moeite hebben om onszelf te accepteren wie we Zijn.  In ieder geval de moeite waard om het eens te onderzoeken of en waar je je nog over schaamt. Want dit kan je op onbewust niveau behoorlijk in de weg staan.
Grote schoonmaak

Ook kunnen er nog heel oude familiestukken naar boven komen die het licht willen zien en opgehelderd moeten worden. Geheimen die naar boven komen en natuurlijk ook datgene wat je voor jezelf nog geheim houd. Ik had zelf een opstelling gedaan over iets waar ik maar niet de vinger op kon leggen en mij danig in de weg zat. Tijdens de opstelling kwam er een heel oud stuk familiekarma naar boven kwam, wat ik echt niet wist of kon weten, doordat dit onzichtbare zichtbaar werd, werd ik bevrijd van een heel oud onbewust lot van de familie welke ik droeg. Kortom we ontkomen er niet aan. Alles wil gezien, ervaren en opgehelderd worden. Zelfs als het al lang voor jou tijd begonnen is en je het niet bewust kan zijn. Het is een hele grote schoonmaak. Letterlijk en figuurlijk. Ruim je huis op, je kasten, kom in beweging, laat alles los wat je niet meer nodig hebt. Keer naar binnen en onderzoek daar wat je nog in de weg staat om werkelijke verbindingen aan te gaan en om vrij te worden. Daar ervaren we dat er niets buiten onszelf is en dat ons lichaam, onze relaties en kinderen onze goeroe zijn om ons juist naar binnen te leiden door de duisternis naar het licht.
Heb het goed,
Yvonne Weeber
Comment